The Entity of ZOON


'The Entity of ZOON’ is een kunstproject wat zich uit als een religie. Doormiddel van utopissch denken stelt het ons in staat om het grote geheel, inclusief de dingen die ons van streek maken of zelfs afstoten, in een nuttig optimistisch licht te zien, in termen van wat zou kunnen zijn. Het geeft ons de moed en het vertrouwen om de afstand tussen de realiteit en onze dromen te zien als een ruimte van kansen in plaats van ipso facto een nederlaag.


Centraal staat het ZOON-figuur. Deze functioneert als aflaat voor al het onverklaarbare en leeft als Messias in het heden, verledenen toekomst. (Het is het belangrijkste mythologische onderdeel van de ZOON-religie)De ZOON-figuur symboliseert de potentie van al het maakbare en tracht een uitleg te geven aan de interdimensionale scheppingskracht die een keerpunt in ons bestaan als mensheid voorspelt.

Het utopisch denken als levensbeschouwing wordt gezien als beginpunt van creatie en de universele essentie van leven.


‘The Entity of ZOON’ bestaat uit diverse disciplines waaronder keramieken werkstukken, (bouw)tekeningen, planologie, musealeinstallaties en performance-kunst. Er wordt gerefereerd aan filosofie,hegemonie en nieuwe antropologische inzichten. Het bevraagt bestaande socialestructuren en reflecteert op speelse wijze aan denkbeelden die we vanzelfsprekend vinden, maar dat niet hoeven te zijn. 

The ZOON

Centraal staat het ZOON-figuur. Deze functioneert als aflaat voor al het onverklaarbare en leeft als Messias in het heden, verledenen toekomst. (Het is het belangrijkste mythologische onderdeel van de ZOON-religie)De ZOON-figuur symboliseert de potentie van al het maakbare en tracht een uitleg te geven aan de interdimensionale scheppingskracht die een keerpunt in ons bestaan als mensheid voorspelt.

The Entity of ZOON vertegenwoordigt de maakbaarheidsidealen van de mens. Het dient als platform voor een utopisch wereldbeeld, dat als inspiratie en blauwdruk voor de hele mensheid gezien mag worden.

Scanning your soul

De Troon van Verlichting staat in de Tempel van Zelfverheerlijking. Het is onderdeel van een installatie waarbij de persoon die in de troon zit gescand wordt als onderdeel van een ritueel.


Link naar werkblog

Using Format